Escudo de Mutxamel

AJUNTAMENT
MUTXAMEL

PLE

El Ple està format per l’alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

PRESIDENT

REGIDORS

SESSIONS

Pot realitzar preguntes per al Ple en la següent adreça: alcaldia@mutxamel.org

Pot seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament: https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live