Lara Llorca Conca

2a Tinenta d’Alcalde
Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 64
larallorca@mutxamel.org

Competencias

Regidora de Secretaria,(OMAC i Arxiu), Informàtica, Recursos Humans, Contractació, Agricultura, Sostenibilitat Ambiental i Protecció Animal.

Biografía

14 de Novembre de 1979 a Alacant

Formación

 • Enginyeria tècnica agrícola especialitat en explotació agropecuària

Enginyera Agrònoma

 • Màster Superior en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster en Qualitat i Medi Ambient
 • Auditora acreditada per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
 • Especialista en Sistemes de gestió de Prevenció de Riscos laborals.
 • Formadora acreditada de Fitosanitàries.

Experiencia profesional

 • 2005 Enginyera Tècnica agrícola en TRAGSA.
 • 2006-2012 Cap de PRL província d’Alacant en Acció i Infraestructures.
 • 2013-2015 Formadora en Prevenció de Riscos laborals i Fitosanitaris per compte propi.
 • 2013-2015 Redacció de Projectes i Auditora Prevenció de riscos laborals per compte propi.
  2011-Actualitat Regidor de l’Ajuntament de Mutxamel.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens