Accessibilitat

Política d'accessibilitat

L’empresa AJUNTAMENT DE MUTXAMEL s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://ayto.mutxamel.org/ excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Falta de conformitat:
  • Pot existir elements d’encapçalat incorrectament implementats, o l’ordre lògic del qual no siga el correcte – Requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions d’UNE-EN 301549:2022.
  • Pot haver-hi elements el contrast dels quals no siga el suficient en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2020.
  • Poden existir alguns enllaços la funció o l’objectiu dels quals no estiguen correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2020.
  • Poden existir encapçalats que no siguen clars o breus, o que no haurien de ser encapçalats – Requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes d’UNE-EN 301549:2022.
  • Poden existir alguns errors d’analitze en el codi – Requisit número 9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022.
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a arxius ofimàtics de diferents organismes que hagen de publicar-se en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon 965955910 de 8.30 a 14 hores de dilluns a divendres.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.