Recursos Humanos

Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans persegueix assegurar, en el marc jurídic i organitzatiu de l’administració municipal, una política i unes pràctiques de gestió de recursos humans eficaços i professionals, sobre la base d’un equip de personal competent, objectiu i amb vocació de servei que garantisca l’adequada prestació dels diferents serveis de qualitat.

NOTICIES

ESDEVENIMENTS