Escudo de Mutxamel

AJUNTAMENT
MUTXAMEL

COMISSIONS INFORMATIVES

Se celebraran amb caràcter ordinari, els dimecres de la setmana precedent a aquella en què se celebre sessió ordinària del Ple.

President Nat: Alcaldia-Presidència

 • President: D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ
 • Vicepresident: Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES

 

VOCALS TITULARS

PP

 • D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ
 • Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES
 • Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA
 • D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN

PSPV-PSOE

 • Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA
 • Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT
 • Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT

VOX MUTXAMEL

 • D.MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL – ACORD PER GUANYAR:

 • Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • D. BORJA IBORRA NAVARRO

President Nat: Alcaldia-Presidència

 • President: Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA
 • Vicepresident: Dª. ESTEFANÍA MORENO CORTÉS

 

VOCALS TITULARS

PP

 • Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA
 • Dª. ESTEFANÍA MORENO CORTÉS
 • D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN
 • D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ

PSPV-PSOE

 • Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA
 • Dª. VANESA LÓPEZ TORRES
 • Dª. MARIA DOLORES MENARGUES SIRVENT

VOX MUTXAMEL

 • D. ÁNGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR:

 • Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • D. BORJA IBORRA NAVARRO

President Nat: Alcaldia-Presidència

 • President: Dª. LARA LLORCA CONCA
 • Vicepresident: D. VICENTE GOMIS DOMENECH

 

VOCALS TITULARS

PP

 • Dª LARA LLORCA CONCA
 • D. VICENTE GOMIS DOMENECH
 • D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA
 • D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ

PSPV-PSOE

 • Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA
 • Dª. VANESA LÓPEZ TORRES
 • D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ

VOX MUTXAMEL

 • D. MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL – ACORD PER GUANYAR:

 • Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • D. BORJA IBORRA NAVARRO

President Nat: Alcaldia-Presidència

 • President: Dª FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES
 • Vicepresident: Dª. LARA LLORCA CONCA

 

VOCALS TITULARS

PP

 • Dª LARA LLORCA CONCA
 • Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES
 • D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA
 • D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ

PSPV-PSOE

 • Dª. MARIA DOLORES MENARGUES SIRVENT
 • Dª. VANESA LÓPEZ TORRES
 • D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ

VOX MUTXAMEL

 • D. MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL – ACORD PER GUANYAR

 • Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • D. BORJA IBORRA NAVARRO

President Nat: Alcaldia-Presidència

 • President: D. VICENTE GOMIS DOMENECH
 • Vicepresident: GUSTAVO BLASCO GARCÍA

 

VOCALS TITULARS

PP

 • D. VICENTE GOMIS DOMENECH
 • D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA
 • D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN
 • Dª. LARA LLORCA CONCA

PSPV-PSOE

 • Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT
 • Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA
 • D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ

VOX MUTXAMEL

 • D. ÁNGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL – ACORD PER GUANYAR

 • Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • D. BORJA IBORRA NAVARRO

La composició d’aquesta Comissió Especial serà la mateixa que la Comisión del Área Financiera y Presupuestaria.