José Ángel Pérez Cebrián

Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 64
joseaperez@mutxamel.org

Competencias

Regidor d’Esports, Participació Ciutadana i Sanitat

Biografía

Vaig nàixer el 28 d’octubre de 1975 a Alacant.

Formación

  • BUP
  • Grau Superior en Ensenyament Esportiu.

Experiencia profesional

  • Futbolista Professional als 18 anys.
  • Propietari del Gimnàs Box de Crossfit-Box L’Almajada.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens