Ángel Ramón Martínez García

VOX
Avda. Carlos Soler, 64
angelrmartinez@mutxamel.org

Biografía

Vaig nàixer a Alacant en el si d’una família lligada directament amb l’art el 31 d’agost de 1955.

Formación

 • Va estudiar en els PP Salesians Col·legi Sr. Bosco, Escola de Comerç i, els Conservatoris d’Alacant, Múrcia i València, on va obtindre la formació musical superior
 • En l’actualitat compta amb els títols de Grau de Piano, Clavicémbalo, Solfeig i Teoria de la Música i de Transport i Repentización.
 • Té en el seu poder el Curs d’Aptitud Pedagògica.
 • Curs de postgrau de Formació per al Desenvolupament de la Funció Directiva en Centres Docent.

Experiencia profesional

 • Professor numerari de Conservatori.
 • Ha format part de diferents juntes directives com a Direcció d’estudis i Secretari Acadèmic del Conservatori Superior de Música Oscar Esplá d’Alacant.
 • Director del Conservatori Professional de Dansa José Espadero d’Alacant.
 • Director del Conservatori Superior de Dansa d’Alacant.
 • Va formar part del Consell Escolar Municipal pertanyent a la Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. d’Alacant.
 • Membre de la Junta de Directors de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV des del seu inici i membre del seu Consell de Direcció.
 • Ha dirigit i coordinat cursos oficials relacionats directament o indirectament amb metodologia, didàctiques, docència en general, així com de formació en la direcció i càrrecs de responsabilitat, conveniats amb la Generalitat Valenciana.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens