Rafael García Berenguer

Alcalde de Mutxamel
Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 46
rafaelgarcia@mutxamel.org

Competencias

Patrimoni Històric Artístic i Cultural, Conservatori de Música, FPA, Policia Local, Protocol, Gabinet de Premsa i Jutjat de pau

Biografía

Vaig nàixer el 2 de novembre de 1979 a Mutxamel

Formación

Llicenciat en Història per la UA

Graduat en Ciències Religioses

Experiencia profesional

2006-2015 Docència Secundària i Batxiller

2011-2023 Regidor d’Educació, Cultura i Patrimoni Històric

2023-actualitat Alcalde de Mutxamel