Escudo de Mutxamel

AJUNTAMENT
MUTXAMEL

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local està integrada per l’Alcalde, que la presidix, i els Regidors anomenats lliurement per ell com a membres de la mateixa. Es reunirà en sessió ordinària tots els dijous a les 9:30 hores i si anara inhàbil l’endemà a la mateixa hora.

PRESIDENT JGL

MEMBRES DE LA JGL

SESSIONS