Serveis Socials

Serveis Socials

Els Serveis Socials formen part del Sistema Públic de protecció al costat de Sanitat, Educació i el Sistema de Pensions.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Mutxamel formen part del sistema públic valencià de serveis socials, sent el seu àmbit d’actuació l’Atenció Primària.

Des dels Serveis Socials d’Atenció Primària s’ofereixen diferents serveis i prestacions per a fer costat a les persones, famílies o unitats de convivència, grups i comunitats a resoldre les seues dificultats i necessitats, a través de la intervenció professional i actuacions preventives de caràcter universal i gratuït a fi de millorar la seua qualitat de vida.

L’Equip de professionals dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mutxamel està compost per professionals del: T. Social, Psicologia, Educació Social, Assessoria Jurídica, Integració Social, Agent i Promotora d’Igualtat, Auxiliars d’Ajuda a domicili i Personal Administratiu.

Des de l’atenció Primària Bàsica es presten els següents:

  • Servei d’acolliment i atenció davant situacions de necessitat social
  • Servei de promoció de l’autonomia personal
  • Servei d’inclusió social
  • Servei de prevenció i intervenció amb les famílies
  • Servei d’acció comunitària
  • Servei d’assessoria jurídica
  • Unitat d’igualtat
Regidoria de Serveis Socials

Horari d'atenció al públic: <b>8:30 a 14:00 h (dilluns a divendres)</b>

NOTICIES

ESDEVENIMENTS