Urbanisme

Urbanisme

La funció principal del Servei d’Urbanisme és la gestió i definició del model d’evolució urbana del municipi. Entre les seues funcions, exerceix el control de transformació, ús i edificació del sòl, tramitació de llicències, declaracions responsables i protecció de la legalitat urbanística.

Catàleg d’Edificis i Elements d’interés en la denominada Horta tradicional de Mutxamel

Catàleg d’Edificis i Elements d’interés en la denominada Horta tradicional de Mutxamel.

Aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 27/09/1989.

Estudi d'inundabilitat de Mutxamel

NOTICIES

ESDEVENIMENTS

No s'ha trobat cap resultat.