contractacio

Contractació

Són contractes del sector públics tot aquell realitzat entre una entitat administrativa i una privada.

La contractació del sector públic ha de garantir sempre els principis bàsics de llibertat d’accés, de publicitat i de transparència dels procediments, garantint l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, el principi d’integritat i d’eficiència en la despesa dels fons públics.

Contractació Ayto. de Mutxamel

NOTICIAS

No s'ha trobat cap resultat.

ESDEVENIMENTS

No s'ha trobat cap resultat.