Mª Loreto Riera Alberola

1a Tinenta d’Alcalde
Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 64
mloretoriera@mutxamel.org

Competencias

Regidora d'Educació, Cultura, Promoció i Ús del Valencià, Festes i Tradicions

Biografía

Vaig nàixer en 23 d’Octubre de 1981 a Mutxamel

Formación

Llicenciada en Biologia.

Experiencia profesional

Dependenta en Papereria Llibreria Sala de Mutxamel.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens