Vicente Gomis Domenech

3r Tinent d’Alcalde
Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 64
vicentegomis@mutxamel.org

Competencias

Regidor d’Urbanisme (Planejament i Gestió urbanística, Llicències i Disciplina urbanística, Cadastre, Patrimoni Municipal del Sòl, Pla General d’Ordenació Urbana), Patrimoni i Responsabilitat Patrimonial, Activitats, Obra Pública i Transport.

Biografía

Vaig nàixer el 27 de febrer de 1973 a Mutxamel.

Formación

  • Graduat en Arquitectura Tècnica 
  • Màster Oficial en Gestió de l’Edificació per la UA
  • Màster en Urbanisme i Ordenació del Territori per la UA

Experiencia profesional

  • Cap d’obra en Empresa Constructora.
  • Tècnic Control en organisme de control tècnic.
  • 2002-2019 Arquitecte Tècnic Municipal (funcionari amb plaça en propietat des de 2008).
  • Professor Associat en la Universitat d’Alacant (durant 13 cursos).
  • 2019-Actualitat Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mutxamel.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens