Agència de Desenvolupament Local

Agència de Desenvolupament Local

L’Agència de Desenvolupament Local és un instrument públic i gratuït al servei dels ciutadans de Mutxamel, la funció principal dels quals és la de planificar i gestionar actuacions que afavorisquen el desenvolupament socioeconòmic del municipi. Va començar la seua marxa en 1997 i entre els objectius que persegueix es troben els següents:

 • Donar suport a la creació i el desenvolupament de les Petites i mitjanes empreses locals.
 • Fomentar l’ocupació entre els aturats del municipi.
 • Donar suport a l’autoocupació i la iniciativa empresarial.
 • Conéixer les necessitats del mercat de treball i de formació per a planificar i executar actuacions que aborden estes necessitats.
 • Donar suport a la formació ocupacional com a millora per a la qualificació professional de l’aturat afavorint la seua inserció laboral.
 • Donar suport a iniciatives tendents a la promoció, creació, modernització i diversificació del nostre teixit empresarial.
 • Captació de recursos, tant privats com públics per a executar actuacions dirigides a la consecució de l’objectiu general.

Serveis que prestem

Si estes buscant ocupació:

 • Informació d’ofertes de treball: d’empreses, cercadors d’ocupació, del LABORA, etc.
 • Borsa de treball local.
 • Orientació sobre tècniques de cerca d’ocupació, confecció de currículum, cartes de presentació, itineraris individualitzat d’inserció, etc.
 • Intermediació Laboral.

Si vols ampliar la teua formació: 

 • El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats formatives dels empresaris, treballadors, emprenedors i aturats del municipi. Per això, planifiquem accions formatives (jornades, cursos, etc..) i t’oferim informació sobre estes.

Si vols obrir la teua pròpia empresa:

 • Orientació sobre la posada en marxa de la teua idea.
 • Assessorament en l’elaboració del Pla d’empresa.
 • Informació sobre subvencions.

Si eres empresari o Autònom:

 • T’informem de les diferents línies d’ajuda i subvencions, identificant les possibles ajudes en funció del projecte.
 • T’informem sobre cursos de formació contínua i jornades formatives.
 • T’oferim un servei personalitzat de cerca de treballadors per a la teua empresa, realitzant el procés de preselecció i assessorament sobre el perfil professional més adequat.
 • T’informem sobre campanyes i accions de promoció i dinamització empresarial que organitzem per al teixit empresarial i comercial local.

Si eres comerciant de venda ambulant:

 • T’informem sobre els permisos de venda no sedentària que pots sol·licitar amb motiu de les festes i mercats de caràcter periòdic (mercat ambulant setmanal).

Agència Desenvolupament Local

Horari d’atenció al públic: <b>8:30 a 14:00 h (dilluns a divendres)</b>

NOTICIES

ESDEVENIMENTS