PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

Informació del premis que hi ha convocats i de les obres premiades en convocatòries anteriors

CONVOCATÒRIA PREMI AL FOMENT DEL VALENCIÀ A ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Aprovada la convocatòria dels Premis Foment del Valencià Ajuntament de Mutxamel que, amb l’objectiu de promoure  l’ús del valencià entre associacions del municipi sense finalitat de lucre, atorga tres premis un de 800 €, un de 450 € i un de 250 €, per valorar l’ús del valencià que fan en la seua activitat.

Les associacions que vulguen optar al premi han de presentar una memòria de les actuacions que realitza per a la promoció del valencià:

1. Ús del valencià en l’administració i comunicació interna dels membres de l’associació.

2. Ús del valencià en les xarxes socials de l’associació: Qualitat de l’edició, presentació i disseny, adequació lingüística, llenguatge inclusiu i originalitat.

3. Ús del valencià en les activitats que realitza i en la seua difusió.

4. Abast social de l’associació i de les activitats.

5. Despeses realitzades per activitats promoció valencià.

Acompanyada de la pertinent acreditació gràfica.

El termini de presentació de sol·licituds està obert  fins al 15 d’octubre  de 2023, podeu consultar les bases en este enllaç.

PREMI NARRATIVA

L’Ajuntament de Mutxamel, amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en l’àmbit literari i de creació artística; i difondre’l com a llengua de gaudi, convoca el VIII PREMI DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL.
Que es dividix en dos categories:

  • A. Narrativa oral. Alumnat de primària, secundària, cicles mitjans i batxillerat. Entre 6 i 20 anys.
  • B. Narrativa oral. Majors de 20 anys.

Termini de presentació fins al 30 de setembre de 2024.

La regidoria de Promoció del Valencià vol fomentar les narracions que formen part de la tradició oral o que les inventen sempre que tinguen la localitat com a escenari.

Es troba obert el termini per a presentar-se al Certamen de narrativa ‘Vila de Mutxamel’ que té com a única modalitat la de narrativa oral.

Es demana que qui participe presente un vídeo curt, entre dos i cinc minuts, on narre una història que tinga com a escenari Mutxamel, una història que pot ser tradicional, memorística o fantàstica, sempre que no es plagien obres d’altres autors.

Hi ha una categoria per a estudiants des de l’últim cicle de Primària fins a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, compresos entre 10 i 20 anys, amb premis que van de 200 a 100 €.

En la categoria de majors de 20 anys, hi ha un premi de 450 € i dos premis de 250€.

El certamen té la voluntat de promoure el valencià no solament entre qui hi participe, sinó també entre els receptors de les narracions que es podran veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Mutxamel. Des de la regidoria de Promoció del Valencià “volem que ens conten relats, imaginats o que adapten històries que formen part de la tradició oral, sempre que tinguen a Mutxamel com un dels escenaris del relat. Així el valencià mostra el seu valor com a llengua de cultura, transmissora d’històries i creadora d’imaginaris”.

Les obres gravades en un arxiu de memòria USB s’han de presentar en l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel acompanyades de la fitxa d’inscripció i les declaracions responsables pertinents.

 Els originals poden presentar-se fins al dia 30 d’agost.

S’ha ampliat fins al 15 d’octubre el termini per a presentar les obres al certamen de narrativa oral Vila de Mutxamel.

En el canal de YOUTUBE de l’Ajuntament podeu vore les obres presentades fins ara.

L’Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en la producció literària, convoca el VI Premi de Narrativa Vila de Mutxamel en règim de concurrència competitiva.

Queda desert.

L’Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en la producció literària, convoca el VI Premi de Narrativa Vila de Mutxamel en règim de concurrència competitiva.

Guanyadora: Alícia Díaz Sáez per la seua obra “La Paret”.

L’Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en la producció literària en valencià, convoca el IV PREMI DE NARRATIVA VILA DE MUTXAMEL en règim de concurrència competitiva.

Ja està obert el termini de presentació de les obres fina al 2 de desembre.

L’Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure l’ús del valencià en la producció literària, convoca el III Premi de Narrativa Vila de Mutxamel en règim de concurrència competitiva.

1er Premi – Alicia M. Castelló de León

El cabrer

 

2º Premi – Manuel Roig Abad

Esperant el dijous

1r Premi – Lucía Martínez Albert    Pel camí de la vida

 

2º Premio – Anna Boluda Gisbert     Tic-tac, tic-tac

 

Menció Especial – María del Carmen Nadal Sánchez     La llavor dels dies