PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIÀ

CONVOCATÒRIA D´AJUDES A EMPRESES I COMERÇ LOCAL PER A POTENCIAR L´ÚS DEL VALENCIÀ

Es troba obert el termini fins al 30 de setembre per a sol·licitar les ajudes a empreses i comerços locals per la promoció del valencià, que té l’objectiu de promoure i afavorir l’ús del valencià en l’activitat comercial i empresarial del municipi.

En concret es pot optar a una ajuda de fins a 250 euros per actuacions de promoció i ús del valencià, entre les quals es troben:

  • a) Rètol publicitari del comerç en valencià, situat en un lloc visible des de la via pública.
  • b) Retolació, en valencià, puntual per a campanyes de promoció del comerç: rebaixes, descomptes, etc.
  • d) Pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, en valencià.
  • e) Fullets, targetes i altres mitjans de divulgació i etiquetatge, en valencià normalitzat.
  • f) Bosses i altre material d’embalatge, amb retolació en valencià normalitzat i sempre que utilitzen paper o cartó amb el segell FSC, plàstic compostable, ràfia, tela o materials semblants.

Per a més informació es poden posar en contacte amb l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel, aviva@mutxamel.org, tel. 965955910 (ext.217).