TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA ORGANITZATIVA

Corporació y Òrgans de Govern Municipals

Consultar “Corporació Municipal” en la secció Ajuntament.

Actes i Convocatòries

SESIONES PLENO

Consultar “Ple Municipal” en la secció Ajuntament.

SESSIONS JUNTA GOVERN LOCAL

Consultar “Junta Govern Local” en la secció Ajuntament.

MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS

2023

2023

2022

2021

2020

2019

Consells Municipals

Consultar Consell Agrari Municipal en la secció Agricultura.