L’Ajuntament de Mutxamel rebutja la planta solar fotovoltaica prevista en la zona residencial de Vall del Sol

Mutxamel, 11 de març de 2024

Els Servicis Tècnics han emés un informe en el qual detallen que la instal·lació afecta a espais naturals protegits com el Paratge Natural Municipal del Bec  de l’Àguila

L’Ajuntament de Mutxamel ha manifestat la seua oposició a la petició d’implantació d’una nova planta solar fotovoltaica a situar en el seu terme municipal, en este cas la denominada “FV Valledelsol”, que pretén ocupar una superfície superior al mig milió de metres quadrats, en sòl classificat com a urbanitzable i no urbanitzable comú, però totalment confrontant amb sòls urbans residencials.

L’informe emés pels  Servicis Tècnics municipals, remés a la Conselleria competent, detalla que esta instal·lació afecta tant a espais naturals protegits com a la percepció del Paratge Natural Municipal del Bec  de l’Àguila des de l’assegador de Baiona, la qual cosa vulnera la mateixa Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

En relació al paisatge, i si es considera com a recorregut visual dinàmic  l’assegador de Baiona, inclòs en el Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, com a punt d’observació del Paratge Natural del Bec  de l’Àguila, es considera que una instal·lació com esta, de més de 500.000 m² de superfície situada en una zona de vall, generarà un impacte visual d’importància elevada, difícilment mitigable. A més, esta implantació afectaria també de manera negativa a corredors naturals que formen part de la Infraestructura Verda del municipi, com ara la Xarxa Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, perquè se sitúa al nord-oest del lloc previst per a la instal·lació de part de la Zona d’Especial Protecció d’Aus del riu Montnegre (ZEPA), el citat Paratge Natural Municipal del Bec de l’Àguila, i zones crítiques per la possible incidència de riscos naturals, en este cas risc d’inundació a més de terrenys forestals.

L’edil  d’Urbanisme, Vicente Gomis, insistix que “l’Ajuntament continuarà realitzant un exhaustiu estudi de totes estes peticions d’implantació, informant desfavorablement, com en el present cas, sempre que així ho determinen els informes tècnics preceptius, en l’ànim de preservar els interessos comuns de tota la ciutadania de Mutxamel, sense que això signifique estar en contra del desplegament de les energies renovables en el municipi”.

En el mateix sentit es manifesta l’alcalde, Rafael García, “renovables sí, però no en tots els llocs; servisca d’exemple esta, de dimensions colossals, que  envolta tota una zona urbana i afecta directament espais naturals, d’especial protecció, i forestals, que tenen un gran pes ambiental i natural per a l’entorn del municipi”.

Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

integracion paisajistica