Seguridad Ciudadana

Punt ATV

PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Són serveis específics de policia aquells que, de manera complementària als serveis generals, es presten de manera especialitzada en atenció a determinades necessitats, entre els quals es troben:

Protecció i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere.

Els agents destinats a este Servei estan especialitzats en la protecció de les víctimes de violència de gènere, a través del control de les mesures assignades segons el seu nivell de risc i en compliment del Protocol de Col·laboració i Coordinació de la Policia Local de Mutxamel i la Guàrdia Civil de Sant Joan per a la protecció de víctimes de violència de gènere.

Són les seues funcions:

  • Assumir l’assignació de les víctimes, accedint a les bases de dades relacionades i obtenint la informació completa dels aspectes que es requerisquen.
  • Dur a terme les valoracions d’evolució del risc de victimització, comunicant a la resta de membres d’esta Policia les mesures de protecció que pogueren correspondre.
  • Coordinació amb els òrgans judicials i el Ministeri Fiscal, així com amb altres cossos policials.
  • Parar atenció personal a les víctimes, fins i tot en la seua protecció física en els casos establits.
  • Coordinació amb altres departaments municipals amb interés en la matèria, així com amb altres entitats assistencials d’àmbit local o autonòmic.