Seguridad Ciudadana

DEPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Si el seu vehicle ha sigut retirat de la via pública per la Grua Municipal, els operaris de la mateixa deixen un adhesiu informatiu en el sòl (triangular).
La Grua Municipal només intervé seguint instruccions dels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit en l’exercici de les funcions que tenen encomanades legalment.

Per a facilitar la informació sobre la retirada de vehicles i el trasllat dels mateixos al Depòsit Municipal o a altres espais autoritzats, es posa a la disposició de la ciutadania el telèfon de la Policia Local de Mutxamel 965953500