Seguridad Ciudadana

Agent tutor

Els agents tutors intervenen de manera especialitzada en l’àmbit de la protecció del menor i la prevenció en l’entorn escolar, d’acord amb el Programa Agent Tutor que s’aprove en Ple, i els convenis i els protocols d’ell derivats.

Són les seues funcions:

 • Vigilar i actuar davant l’absentisme escolar i menors sense escolaritza
 • Vigilar de voltants de centres educatius i zones freqüentades per menors d’edat.
 • Assessorar i col·laborar amb els equips directius dels centres docents en assumptes relacionats amb l’àmbit competencial del municipi i de les policies locals, així com mantindre reunions periòdiques amb el professorat sempre que siga necessari.
 • Previndre fets delictius comesos per menors d’edat i actuar davant ells.
 • Vigilar i actuar davant el consum i tinença de substàncies tòxiques il·legals als voltants i proximitats de centres educatius i també a l’interior d’estos quan siguen requerits pels seus responsables, així com evitar el trànsit d’estes substàncies en estos espais.
 • Col·laborar amb els centres educatius en la vigilància i control del consum de tabac en les seues instal·lacions, així com en la resta de les zones freqüentades per menors d’edat.
 • Vigilar i controlar l’accés de menors d’edat en locals i establiments públics i la venda i consum de begudes alcohòliques en qualsevol espai públic on existisca esta prohibició.
 • Vigilar i actuar davant qualsevol conducta de risc per als menors d’edat. · Vigilar i actuar davant l’assetjament entre iguals i l’ús il·lícit de les xarxes socials.
 • Realitzar campanyes preventives, juntament amb els centres escolars, relacionades amb l’educació viària, l’ús eficient de les xarxes socials i altres normes d’interés per als menors d’edat.
 • Col·laborar amb els centres educatius en aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar.
 • Millorar la seguretat viària en les zones escolars i en les zones freqüentades per menors d’edat, així com regular el trànsit en horari de major afluència.

Per a qualsevol consulta cridar al número de telèfon 965953500 o en la dirección agentetutor@mutxamel.org