Educación

ESCOLARITZACIÓ

Mutxamel Escola viva

Estes pensant a estudiar o escolaritzar als teus fills i filles a Mutxamel? No saps quins són els recursos educatius municipals amb els quals compta el municipi? Estàs pensant a sol·licitar alguna ajuda escolar i no saps quines són les teues possibilitats?

En esta guia donem resposta a estes preguntes i a moltes més. Descarrega’t el fullet en este enllaç i mantente informat o informada de totes les novetats i possibilitats sobre l’Escolarització 2024 – 2025 a Mutxamel en este mateix apartat.

INCLUSIÓ CARRER ÚNIC DE TÁNGEL EN L'ÀREA D'INFLUÈNCIA DE MUTXAMEL

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha resolt autoritzar la inclusió del carrer Únic de Tángel d’Alacant en l’àrea d’influència del municipi de Mutxamel, per als ensenyaments d’Educació infantil i Primària.

La present autorització mantindrà la seua vigència en els successius processos d’admissió d’alumnes fins que siga necessària la modificació de les àrees d’influència que ara s’establixen.

ADMISSIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS 2024-2025

Relació de les circumstàncies específiques per a l’admissió curs 2024-2025

Ja estan publicades les relacions per província de les circumstàncies específiques informades pels centres docents públics i privats concertats en els quals es realitza el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025. Es poden consultar en la pàgina de Circumstància específica.

Accés al portal d’admissió centres escolars de la Comunitat Valenciana: ADMINOVA

escolarizacion

PROCEDIMENTE D'ADMISSIÓ ALUMNAT EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT PER A CURS 2024-2025

Calendaris d’admissió curse 2024-2025

 

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Normativa admissió de l'alumnat per al curs 2024-2025

Procediment d’admissió per a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat per al curs 2024-2025.

ESCOLARITZACIÓ FORA DE TERMINI PER A EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

La unitat d’Educació atendrà tota petició de plaça escolar, informant dels centres amb disponibilitat de vacants segons la relació facilitada per Conselleria d’Educació i atés l’article 57.1. de l’Ordre 7/2016: “L’alumnat que requerisca ser escolaritzat amb posterioritat als períodes d’admissió, acudirà a la comissió d’escolarització corresponent, a la direcció territorial o on esta determine, que li posarà de manifest tots els centres que compten amb vacants, perquè trie en quin d’ells desitja ser matriculat”.

Objectius

  • Escolaritzar i aconseguir plaça en els centres escolars d’educació infantil, primària i secundària per a aquells alumnes que no estan escolaritzats

Temporalitat

  • Anual, fora del procés ordinari establit per la Conselleria d’Educació.

ESCOLARITZACIÓ D'ALUMNAT AMB CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES

El servei d’orientació i assessorament sobre escolaritzacions amb circumstàncies específiques procedents de situacions personals, socials o culturals que dificulten el procés d’escolarització ordinari.

Objectius

  • Donar suport a l’escolarització d’alumnat de compensatòria i ACNEAE.

Temporalitat

  • Anual, fora del procés ordinari establit per la Conselleria d’Educació.

Procés de Matrícula curse 2024-2025 Escola Infantil Municipal El Ravel

L’Escola Infantil Municipal El Ravel està preparant la matrícula per al pròxim curs escolar 2024-2025.

L’escola realitzarà la Jornada de Portes Obertes el dijous 7 de març. Per a l’alumnat nascut en 2024 i 2023 donarà principi a les 16.30 hores (0-2 anys) i per a l’alumnat nascut en 2022 donarà principi a les 17.30 hores (2-3 anys).

Formulari d’inscripció a la Jornada de Portes Obertes,

El procés de preinscripció i matrícula serà el següent:

PREINSCRIPCIÓ: DEL 8 AL 15 DE MARÇ 

  • Baremar: 20 al 22 de març
  • Llestes Provisionals: 25 de març
  • Reclamacions: 25 i 27 de març
  • Llestes Definitives: 4 d’abril

MATRÍCULA: DEL 9 AL 15 D’ABRIL 

Més informació en WEB de Ninos .

el ravel