Conservatori de Música

XVIII PREMI D'INTERPRETACIÓ CONSERVATORI DE MÚSICA MTX 2024

Queda publicada la convocatòria del XVIII Premi d’Interpretació Conservatori de Música 2024.

Els alumnes que complisquen els requisits recollits en estes bases i desitgen participar hauran de tramitar la seua sol·licitud en model normalitzat a través de la seu electrònica en la Web de l’Ajuntament o bé en l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, dins del període del 22 al 31 de gener de 2024.

La prova eliminatòria tindrà lloc el 7 de febrer del 2024 a l’Auditori del conservatori.

Llistat definitiu admesos al III Premi Música de Cambra Conservatori Municipal “Rafael Rodríguez Albert”.

Seleccionats que passen a la FASE FINAL del III PREMI MÚSICA DE CAMBRA, que se celebrarà el 30 d’Abril de 2024 a l’Auditori del Conservatori.

Premiats en el III Premi Música de Cambra  Conservatori de Música MTX 2024

XVIII PREMI DE INTERPRETACIÓ CONSERVATORI DE MÚSICA 2024

Llistat definitiu admesos al XVIII Premi d’Interpretació Conservatori Municipal “Rafael Rodríguez Albert”.

Seleccionats que passen a la FASE FINAL del XVIII PREMI D’INTERPRETACIÓ, que se celebrarà el 30 d’Abril de 2024 a l’Auditori del Conservatori.

Premiats en el XVIII Premi d’Interpretació Conservatori de Música MTX 2024