Plaça/Lloc de treball:

OFICIAL (POLICIA LOCAL)

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’Oficial de la Policia Local.

 Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte Llista de admesos i exclosos(pdf)

 Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020]

 Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte Llista de admesos i exclosos(pdf) [publicat: 03/03/2021]

 Edicte data Oficial Policia Local (pdf) [publicat: 17/02/2023]

 Edicte Resultats Proves Físiques i data Prova Psicotècnica (pdf) [15/03/2023]

 Informació de les proves psicotècniques del procés selectiu de Oficial de Policia (pdf) [publicat 27/03/2023]

 Anunci revisió prova psicotècnica i entrevista (pdf) [publicat 27/03/2023]

Resultats parcials de les proves psicotècniques (pdf) [publicat 28/03/2023]

 Resultat final de la prova psicotècnica i convocatòria pròxim exercici (pdf) [publicat 29/03/2023]

 Edicte- Resultats cuestionari tipo test (pdf) [publicat 06/04/2023]

 Plantilla i resultats (pdf) [publicat 06/04/2023]

 Edicte data supòsit pràctica del Procés selectiu per a Oficial de Policia (pdf) [publicat 17/04/2023]

 Resultat prova tipus test – obertura sobres (pdf) [publicat 24/04/2023]

 Enunciat suposat pràctic (pdf) [publicat 24/04/2023]

 Resultats suposat pràctic i obertura sobres (pdf) [publicat 25/04/2023]

 Realització prova valencià i acte obertura sobres (pdf) [publicat 26/04/2023]

 Oberutra sobres valencià i data reconeixement mèdic (pdf) [publicat 27/04/2023]

 Exercici valencià de 27.04.2023 – criteris (pdf) [publicat 28/04/2023]

 Resultat reconeixement mèdic i valoració mèrits (pdf) [publicat 28/04/2023]

 Acumulació una plaça Oficial i modificació OEP 2023 (pdf) [publicat 23/10/2023]

Núm Places:
3
Tipus:
Funcionari de Carrera
Torn:
Promoció interna / Promoció ninterna interadministrativa / Mobilitat
Forma d'accés:
Concurs / Oposició
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat