Plaça/Lloc de treball:

ARXIVER/A

Convocatòria i bases procés selectiu constitució borsa de treball d’Arxiver/a.

 Edicte convocatòria i bases  Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat web Ajuntament 29/03/2023] Termini de presentació d’instàncies del 30/03/2023- 14/04/2023 .

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció «Tràmits i gestions» en l’apartat «Recursos Humans» Subapartat «Ocupació – Selecció de Personal» triar el tràmit «PROCESSOS SELECTIUS»

 Model Declaració Responsable

Edicte llista provisional admesos i exclosos [publicat web 05/05/2023]

 Anunci llista definitiva, composició tribunal i data primera prova [publicat web 16/05/2023]

Edicte resultats test i plantilla respostes [publicat web 07/06/2023]

Edicte resultats i convocatòria segona prova [publicat web 13/06/2023]

Edicte resultats amb codi_Proves selectives bossa Arxiver [publicat web 04/07/2023]

Acta obertura de sobres, resultat procés i termini d’alegacions [publicat web 06/07/2023]

Acta nº 6 constitució bossa  d’ARXIVER [publicat web 14/07/2023]

Núm Places:
Tipus:
Borsa
Torn:
Lliure
Forma d'accés:
Oposició
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat