Plaça/Lloc de treball:

CAP OMAC

L’objecte de la present convocatòria és la provisió per concurs del lloc de treball de Cap de l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.

 Edicte convocatòria i bases [publicat 16/11/2022]

 Ampliació del termini fins al 18/12/2022 [publicat 07/12/2022]

 Edicte llista provisional plaça Cap OMAC [publicat 27/12/2022]

 Edicte llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició de l’Órgan de selecció i data de valoració de mèrits. [publicat 05/01/2023]

 Adjudicació provisional [publicat 13/01/2023]

Núm Places:
1
Tipus:
Funcionari de Carrera
Torn:
Promoció interna
Forma d'accés:
Concurs
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat