Plaça/Lloc de treball:

CAP RRHH

L’Ajuntament de Mutxamel requereix cobrir el lloc de treball Cap del Servei de Recursos Humans i a tals efectes convoca concurs intern.

 Edicte convocatòria i bases [publicat 17/11/2022]

El termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria de Cap de RRHH és del 21 de novembre al 13 de desembre de 2022.

 Ampliació del termini fins al 22/12/2022 [publicat 07/12/2022]

 Edicte llista provisional plaça Cap de RRHH [publicat 27/12/2022]

 Edicte llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició de l’Órgan de selecció i data de valoració de mèrits. [publicat 05/01/2023]

 Adjudicació Provisional Cap del Servici de RR.HH. [publicat 13/01/2023]

Núm Places:
1
Tipus:
Funcionari de Carrera
Torn:
Promoció interna
Forma d'accés:
Concurs
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat