Plaça/Lloc de treball:

CAP DE SERVEIS TÈCNICS D'URBANISME

L’Ajuntament de Mutxamel requereix cobrir el lloc de treball de Cap de Serveis Tècnics d’Urbanisme.

 Bases [publicado 15/07/2023]

Declaració Responsable [publicaT 15/07/2023]

 EdictE convocatÒria [publicat en tauler d’anuncis de la seu 17/07/2023]

 Edicte resultat final provisió definitiva Cap dels Serveis Tècnics d’Urbanisme [publicat en tauler d’anuncis de la seu 16/08/2023]

El termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria de Cap de Serveis Técnics d’Urbnisme és de 17/07/2023 al 28/07/2023.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció «Tràmits i gestions» en l’apartat «Recursos Humans» en el subapartat «Ocupació – Selecció de Personal» triar el tràmit «PROCESSOS SELECTIUS»

Núm Places:
1
Tipus:
Provisió Definitiva
Torn:
Provisió
Forma d'accés:
Lliure Designació
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat