Sostenibilitat Ambiental

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

Al llarg de l’any i amb caràcter estable en el temps l’àrea de Sostenibilitat Ambiental de l’Ajuntament de Mutxamel desenvolupa una sèrie de projectes de contingut ambiental, dirigides a públic en general i a escolars, amb la finalitat de generar valors i comportaments respectuosos amb el medi ambient i, més concretament, per a complir, entre altres, amb els següents objectius:

 • Donar a conéixer els recursos naturals del municipi
 • Augmentar la superfície arbrada en el municipi
 • Fomentar la corresponsabilitat dels veïns en el manteniment de les zones naturals
 • Potenciar l’ús del transport alternatiu i la mobilitat sostenible
 • Fomentar l’ús racional de l’aigua
 • Promoure bones pràctiques en la gestió de residus
 • Fomentar la tinença responsable de mascotes
 • Afavorir el coneixement del canvi climàtic i la seua problemàtica
 1. MUTXAMEL PEL MEDI AMBIENT

En aquest programa s’engloben activitats destinades a donar a conéixer el patrimoni natural del municipi, mitjançant la realització de rutes guiades per les senderes locals, jornades d’anellament d’ocells, així com reforestacions populars.

 1. EDUCACIÓ AMBIENTAL EN CENTRES DOCENTS

Aquest programa inclou una sèrie d’activitats (xarrades, tallers, excursions…) de temàtica ambiental el principal objectiu de la qual és la conscienciació dels estudiants sobre el patrimoni natural i els problemes ambientals que ens afecten nivell local i global.

 1. PROGRAMES DE CONCILIACIÓ: DIVERNADAL

L’Ajuntament Ple, en sessió de 27 de setembre de 2018, va adoptar un acord a fi de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant els períodes de vacances escolars. Per això, es realitza una programació d’activitats de caràcter mediambiental dirigides a xiquets i joves entre 10 i 18 anys.

 1. CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL.

Campanyes dirigides a la població en general, sobre diverses temàtiques ambientals com a residus, canvi climàtic i energia sostenible, mobilitat sostenible.