Sostenibilitat Ambiental

Sostenibilitat Ambiental

Els objectius de l’àrea de sostenibilitat ambiental se centren en la protecció i conservació de l’entorn natural, la promoció de pràctiques sostenibles i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Alguns dels nostres objectius són:

  1. Conservació de recursos naturals: protegir i preservar els recursos naturals locals per a assegurar la seua sostenibilitat a llarg termini, promovent l’ús racional dels recursos.
  2. Protecció de la biodiversitat: donar suport a la conservació de la flora i fauna locals, així com la restauració d’ecosistemes danyats.
  3. Reducció de la contaminació: promoure mesures per a reduir la contaminació de l’aire, aigua i sòl, així com promoure la gestió adequada de residus sòlids i perillosos, en col·laboració amb altres àrees de l’ajuntament.
  4. Promoció d’energies renovables: fomentar l’ús de fonts d’energia renovable, com l’energia solar, eòlica i la biomassa, per a reduir la dependència dels combustibles fòssils i disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
  5. Mobilitat sostenible: desenvolupar polítiques que fomenten l’ús del transport públic, la bicicleta i caminar, reduint així el trànsit vehicular i les emissions de gasos contaminants.
  6. Impuls de mesures d’adaptació al canvi global: estudiar l’impacte de les alteracions derivades dels diferents actors del canvi global (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, degradació d’ecosistemes…) en el municipi i establir mesures d’adaptació enfront d’aquestes amenaces.
  7. Educació i sensibilització ambiental: impulsar programes educatius i de conscienciació ambiental per a informar la comunitat sobre la importància de la conservació i promoure pràctiques sostenibles en la llar i en la comunitat.
  8. Plans estratègics i participació ciutadana: involucrar a la comunitat en la presa de decisions relacionades amb el medi ambient, a través de consultes públiques i la col·laboració en projectes ambientals.
REEGIDORIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de <b>11.00 a 13.30 h</b>

NOTICIES

ESDEVENIMENTS