Sostenibilitat Ambiental

AGENDA URBANA 2030

AGENDA URBANA MUTXAMEL 2030

L’Agenda Urbana de Mutxamel és un document estratègic sense caràcter normatiu que, de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, perseguix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

Constituïx, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.

Es tracta d’un instrument que, durant la pròxima dècada, pot possibilitar un viratge en les polítiques urbanes cap a escenaris més habitables, inclusius, sostenibles i saludables.

El seu principal objectiu és que siguen les veïnes i els veïns de Mutxamel qui elaboren el seu propi Pla d’Acció, mitjançant la col·laboració i participació de tots els actors, públics i privats.

Este Pla d’Acció no és altra cosa que una estratègia urbana de caràcter integral i participativa amb la vista posada en 2030 que donarà la possibilitat de planificar a mitjan i llarg termini les polítiques municipals, permetent encarar amb plenes garanties els reptes urbans locals i globals.

A més, gràcies a este instrument, els municipis que desenvolupen la seua Agenda Urbana local podran estar més ben posicionats davant del nou període de finançament Europeu 2021-2027, atés que en el nou sexenni la planificació urbana integral i participativa jugarà un paper decisiu.

“No hi ha una recepta única per a millorar la urbanització i aconseguir el desenvolupament urbà sostenible, però la Nova Agenda Urbana proporciona els principis i les pràctiques provades per a donar vida a eixe ideal, per a traslladar-lo del paper al món real. Que inspire i informe els encarregats de prendre decisions i els habitants urbans del món perquè s’apropien del nostre futur urbà comú. En esta conjuntura decisiva de la història de la humanitat, repensar la forma en què planifiquem, construïm i gestionem els nostres espais urbans no és una opció, sinó un imperatiu. El nostre treball per a aconseguir eixe ideal comença ara”.

Extracte del Pròleg de l’Agenda Urbana de Nacions Unides, adoptada en la Conferència Hàbitat III, a l’octubre de 2016. Quito (l’Equador)

 

ÀMBITS

Agenda 2030

Un dels principals objectius que plantegen totes les Agendes Internacionals i amb el qual s’alinea l’Agenda Urbana de Mutxamel, és l’intercanvi de coneixement, de les experiències i les bones pràctiques de tots els àmbits (ambiental, social, econòmic, espacial) que configuren el nostre municipi.

 

OBJETIUS ESTRATÈGICS

Els objectius d’esta Agenda responen al seu marc estratègic, que es compon d’un Decàleg d’objectius a aconseguir i d’una llista de possibles línies d’actuació a desplegar per cadascun dels actors que desitgen comprometre’s amb l’Agenda.

Objectiu estratègic 1: Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

Objectiu estratègic 2: Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

Objectiu estratègic 3: Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

Objectiu estratègic 4: Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

Objectiu estratègic 5: Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

Objectiu estratègic 6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

Objectiu estratègic 7: Impulsar i afavorir l’economia urbana.

Objectiu estratègic 8: Garantir l’accés a l’habitatge.

Objectiu estratègic 9: Liderar i fomentar la innovació digital.Objectiu estratègic 10: Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

 

Enllaços d’interés:

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL INICIA L’ELABORACIÓ DE L’AGENDA 2030 DEL MUNICIPI

L’Ajuntament ha posat en marxa l’Agenda Urbana 2030 de Mutxamel, que servirà de marc estratègic durant els pròxims anys.

L’alcalde, Sebastián Cañadas, ha subratllat la seua importància atés que serà el full de ruta “alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en el marc del Pacte Verd Europeu per al municipi que volem i ens mereixem per als pròxims deu anys”.

Cañadas ha assenyalat que l’Ajuntament de Mutxamel ha desenvolupat un llarg procés d’implantació de mesures encaminades a aconseguir metes de desenvolupament sostenible. Des que en 2011 s’aprovara el primer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Mutxamel, l’Ajuntament ha treballat per la conservació i protecció del medi ambient de la localitat i cap a una gestió més sostenible. Així, els successius Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat i l’adhesió al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia, entre d’altres, són treballs desenvolupats que permeten fer ara una transició cap a l’Agenda 2030. I eixa és la voluntat de l’Ajuntament Ple, que va adoptar en sessió de 27 de maig de 2021, una moció “per a incorporar l’Ajuntament de Mutxamel al procés de l’Agenda 2030 i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el municipi”.

L’Agenda Urbana 2030 de Mutxamel, salvaguardant la identitat pròpia de la ciutat, dissenyarà les línies d’actuació perquè Mutxamel siga un municipi referent en sostenibilitat, digitalització, ocupació, governança, transparència, sostenibilitat. Oberta a la participació i alineada amb els objectius de l’Agenda 2030 Nacional i Europea, ens prepara per a poder optar a vies de finançament d’àmbit regional, nacional i europea, sense deixar escapar tot recurs disponible.

Ja s’han definit sis eixos estratègics, sobre la base dels quals es crearan sengles taules de treball, integrades per l’administració, els agents econòmics i socials, la ciutadania, i les associacions de col·lectius amb més vulnerabilitat o especials necessitats:

  • Mutxamel, Ciutat Patrimonial, que posarà en valor la tradició, identitat, cultura i patrimoni de la ciutat.
  • Mutxamel Sostenible, Resilient i Eficient, per a impulsar un municipi més verd i la gestió eficaç dels recursos.
  • Mutxamel, Dinamitzador, Innovador, Industrial i Emprenedor, destinada a fomentar el talent local, l’ocupació, la formació, la indústria i el comerç.
  • Mutxamel Solidari, Inclusiu, Divers i Amable, centrada en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Mutxamel, Ciutat Intel·ligent, per a afavorir la conversió del municipi en Smart City i, finalment, Mutxamel Obert i Transparent, destinada a implantar una governança socialment responsable i participativa.

Segons Omawa Huella Ecològica, la consultora especialitzada encarregada de l’elaboració d’este document, treballa entorn dels deu objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola: ordenació i ús racional del territori; revitalització de la ciutat; prevenció i reducció dels efectes del canvi climàtic; gestió sostenible dels residus i el foment de l’economia circular; afavorir la mobilitat sostenible; fomentar la cohesió social; impulsar l’economia urbana, garantir l’accés a l’habitatge, liderar la innovació digital i millorar la participació i la governança.

Per a finalitzar i, segons paraules de la regidora de Medi Ambient, Lara Llorca, “l’Agenda Urbana 2030 de Mutxamel és una iniciativa per a promoure un desenvolupament sostenible, però no sols mediambiental, sinó també econòmic i social, on tots els nostres veïns i veïnes hi podran participar”.