Serveis Socials

AJUDES I ATENCIONS

Ajudes de prestacions econòmiques individualitzades per a l’exercici 2023

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 2 de febrer de 2023 va prendre, entre altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria d’ajudes de prestacions econòmiques individualitzades per a l’exercici 2023.