Igualdad

PROTOCOLS I GUIES

Protocol Institucional contra la Violència de Gènere

GUIES DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Mutxamel, seguint amb les seues polítiques per a fer front a la violència de gènere, ha editat dos guies de recursos, útils i senzilles d’utilitzar, per a la població del municipi, que informa dels serveis que té l’ajuntament si una dona és víctima de violència de gènere.

La guia oferix orientacions de com detectar situacions de violència, exemples de formes subtils de violència que diàriament patixen les dones i que passen desapercebudes, així com telèfons i llocs als quals poden acudir. També s’informa que l’Àrea d’Igualtat compta amb un servei jurídic gratuït d’atenció a la dona, així com un servei d’atenció psicològica.

Esta iniciativa forma part d’un conjunt d’accions destinades a la prevenció de la violència masclista. Per eixe motiu, i tenint sempre present que l’etapa de l’adolescència, constituïx un dels moments de canvis més rellevants per als i les jóvens, s’ha elaborat una guia específica per a elles i ells amb la finalitat de previndre situacions de riscos, fonamentalment quan inicien les primeres relacions en parella. Una guia que a més es fa ressò de les noves formes de violència que patixen les adolescents produïdes a través d’Internet i les xarxes socials.

Guia de Drets de Dones Víctimes de Violència de Gènere

La guia que es presenta, està elaborada per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.
En ella es troben recollits tots els drets que tenen les dones que es troben en aquesta situació, així com diferents situacions que es puguen donar:

  • Drets específics de les víctimes de violència de gènere.
  • Drets de les dones estrangeres víctimes de violència de gènere.
  • Drets de les dones espanyoles víctimes de violència de gènere fora del territori espanyol.
  • Drets de les víctimes del delicte dels quals també són titulars les víctimes de violència de gènere.

Guia d’actuació per a dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual

La present guia està dirigida a dones que es troben en una possible situació de tràfic o d’explotació sexual o bé estan en una situació de vulnerabilitat social en contextos de prostitució. Inclou nombre de telèfons d’emergència, informació sobre assessorament jurídic especialitzat i/o atenció social i/o psicològica.

Guía per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local

L’Ajuntament de Mutxamel se suma a la resta d’institucions que col·laborem en l’edició d’aquesta guia que completa la campanya «Valencià per la igualtat» que es va iniciar amb les 10 recomanacions per a usar un llenguatge igualitari.

Fa anys que hem apostat per la igualtat i han sigut moltes les actuacions preses, però sabem que encara hi ha molt a fer. Per eixe motiu anem sumant propostes, com l’aprovació del reglament del Consell d’Igualtat i de la Dona de Mutxamel.

Al costat de totes aquestes accions hem de posar a l’abast del personal que treballa a l’Ajuntament, i de la ciutadania en general, materials que afavorisquen la igualtat, entre els quals es troba usar un llenguatge inclusiu.

Eixe és un dels objectius del manual que us oferim, que no podem oblidar que és també un seguit de normes per a assolir un llenguatge administratiu clar, senzill i entenedor, amb una voluntat ferma de comunicar i fer arribar el missatge a les persones receptores de la manera més precisa. I al mateix temps el llenguatge inclusiu el que pretén és posar de manifest, en eixe mateix missatge, que les dones estan presents en tots els àmbits de l’administració i la societat. Esperem que amb aquesta eina de comunicació aconseguim una societat més inclusiva i igualitària.