Deportes

Subvencions

CONVOCATORIA SUBVENCIONS ASOCIACIONS ESPORTIVES 2024

Estes bases tenen per objecte regular la convocatòria de les subvencions a les entitats esportives i associacions de caràcter esportiu inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Mutxamel, que tinguen el seu domicili a Mutxamel i que realitzen o organitzen activitats esportives i/o participen en competicions
esportives durant l’exercici 2024.

Ayudas

CONCESSIÓ AJUDES ESPORTISTES LOCALS 2023

Acord de la Junta de Govern Local de concessió d’ajudes a esportistes locals, temporada 2022-2023.

Ayudas

CONCESIÓ SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVAS ANUALITAT 2023

Acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de concesió de subvencions a entitats esportivas, anualitat 2023.

Ayudas

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’ESPORTS, DURANT L’ANY 2023

Convocatòria de les subvencions a les entitats esportives i associacions de caràcter esportiu inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Mutxamel, que tinguen el seu domicili a Mutxamel i que realitzen o organitzen activitats esportives i/o participen en competicions esportives durant l’exercici 2023.

Ayudas