Deportes

Beques Esportives

CONVOCATÒRIA BEQUES ESPORTISTES INDIVIDUALS 2024

És objecte de la present l’aprovació de les bases i la convocatòria del procediment de concessió de beques, a favor d’esportistes individuals, per a la promoció i la pràctica esportiva. Temporada 2023-2024.

CONVOCATÒRIA BEQUES ESPORTISTES LOCALS 2023

Convocatòria del procediment de concessió de beques, a favor d’esportistes individuals, per a la promoció i la pràctica esportiva. Temporada 2022-2023.

Ayudas