Cultura

Mutxamel a Escena

X Certamen Nacional Mutxamel a Escena

En la present edició els grups de teatre pujaran al canal YOUTUBE un vídeo amb la representació de l’obra presentada al Certamen.
La sol·licitud de participació es realitzarà de manera telemàtica en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel – Inici sede electrònica.

Les obres tindran una duració que podrà oscil·lar entre 60 i 90 minuts, sent la presentació en castellà o valencià. Es desqualificaran automàticament les obres presentades en Certàmens anteriors de “Mutxamel a escena”.

L’organització es reserva el dret d’excloure als grups participants que no presenten la documentació exigida dins del termini establit a este efecte.

El termini de presentació serà de l’1 de juny al 9 de juliol de 2024.