ARXIU

Història de l’Arxiu

La Casa de Cultura de Mutxamel s’inaugura el 5 d’octubre 2002 encara que l’Arxiu Municipal es projecta i executa al llarg del 2005. Un any més tard, al febrer de 2006, finalitza el trasllat de la documentació administrativa i històrica a este nou servei, dotant-li d’un reglament propi i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 37, del 16 de febrer.

En les últimes dècades, Mutxamel ha crescut exponencialment i amb això la seua administració. Per això, l’Arxiu Municipal distribueix la seua documentació entre dos espais diferenciats. D’una banda, l’Arxiu de Gestió, d’una superfície aproximada de 65 m², que custodia la documentació administrativa generada per l’activitat diària de la institució.

I, d’altra banda, l’Arxiu Central, situat a la Casa de Cultura. Este espai compta amb una superfície de 327 m² i conserva, al costat del fons municipal, documentació de l’extinta Cambra Agrària Local, el fons de l’Arxiu de la Comunitat de Regants del Sindicat de Regs de l’Horta d’Alacant i un extens fons gràfic.