ARXIU

Consulta de Documents

L’accés a la documentació és lliure, atenent sempre les restriccions pròpies de l’estat de conservació i de la legislació vigent quant a arxius i protecció de dades.

Per a accedir presencialment a la consulta en sala és necessari reservar cita prèvia a través d’una instància genèrica en la seu electrònica de l’Ajuntament. En ella es farà constar el dia i horari en el qual es desitja realitzar la visita i la documentació que es desitja consultar.

L’horari és de 10.00 a 14.00 dimarts, dijous i divendres. En el cas de necessitar consulta presencial en horari de vesprada s’estudiarà en cada cas.

Sala de consultas, zona de trabajo
Sala de consultas, Plano