Plaça/Lloc de treball:

TAG/TMG GENERAL

Convocatòria i bases procés selectiu constitució borsa de treball de TAG/TMG GENERAL

Convocatòria i Bases [publicat 13/03/2024 ]

Termini de presentació d’instancies del 14/03/2024 al 28/03/2024.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Recursos Humans” en el subapartat “Ocupació – Selecció de Personal” triar el tràmit «PROCESSOS SELECTIUS»

Edicte convocatòria i obertura de termini instancies [publicat 13/03/2024 ]

Declaració Responsable i Itinerari [publicat 13/03/2024 ]

Edicte Llista Provisional admesos i exclosos [publicat 10/04/2024 ]

Edicte Llista definitiva i data primera prova [publicat 08/05/2024 ]

Examen sense respostes [publicat 24/05/2024 ]

Plantilla correcció [publicat 24/05/2024 ]

Edicte resultat tipus test amb codis [publicat 24/05/2024 ]

Núm Places:
Indeterminada
Tipus:
Borsa
Torn:
Lliure
Forma d'accés:
Oposició
Instàncies:
Finalizat
Estat:
En tramitació