L’Ajuntament de Mutxamel sotmet a consulta pública el projecte de Reglament del Mercat Municipal

Fins al 16 de maig es poden presentar propostes i suggeriments al text normatiu, que ja està a l’abast del públic en la web municipal

22 d’abril de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ja ha sotmés al tràmit de consulta prèvia el projecte de Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel. Davant la previsió que en pròximes dates es posarà en funcionament el nou Mercat Municipal de Mutxamel, és ara el moment de dona a conéixer el text normatiu que regularà el seu ús i funcionament, un procés en el qual, per a donar compliment al que s’estableix en la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requereix recaptar l’opinió de la ciutadania, així com de les organitzacions més representatives afectats per la futura norma, com poguera ser el cas de l’Associació de Comerciants de Mutxamel.

El projecte de Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel, redactat en castellà i valencià, consta de 108 articles, repartits en 10 capítols i 3 disposicions transitòries, final i derogatòria. Aquest text ja està publicat íntegrament en la web municipal, www.mutxamel.org, on fins al 16 de maig es poden presentar propostes i suggeriments, dins del termini de 20 dies hàbils que determina la llei.

Consulta ací el projecte de Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel:

Aquest reglament, que ha promogut la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic, regula, entre altres qüestions, els usos, horaris i competències, així com el sistema de concessió i adjudicació dels llocs de venda. El reglament és molt específic amb els qui podran ser titulars dels llocs, els seus drets i deures, el sistema d’explotació i, donat el cas, de possible cessió de negocis. Una altra de les aportacions d’aquest text són el tipus d’articles que es podran expedir en el futur Mercat Municipal de Mutxamel. El llistat és el següent:

 1. Pescateria
 2. Carnisseria
 3. Ultramarins
 4. Xarcuteria
 5. Salaons
 6. Aus, ous, llets i lactis
 7. Cereals, llegums, espècies i condiments alimentosos
 8. Fruita seca i llepolies
 9. Olives i adobats
 10. Fleca i pastisseria
 11. Fruites i verdures
 12. Fruiteria autòctona i internacional
 13. Productes ecològics, locals, km 0 i delicatesen, inclosos els aliments i begudes que estiguen elaborats amb denominació d’origen de la Província d’Alacant
 14. Herboristeria i dietètica

Una vegada que es tanque el termini de consulta pública, el projecte de Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel serà sotmés a la votació del ple municipal.

obras-mercado-municipal-mutxamel