L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PERCEP 12.442,30 € DE SUBVENCION DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL PER A DONAR SUPORT A INVERSIONS DE MILLORA I EQUIPAMENT REALITZADES EN EL NOU MERCAT MUNICIPAL

Hemeroteca, Noticies

L’Ajuntament de Mutxamel en una acció de renovació del mercat municipal de proveïments, va decidir rehabilitar l’edifici confrontant a aquest i transformar-lo en un nou mercat municipal, a fi d’adaptar-ho a un format comercial competitiu. Per a això es va elaborar un estudi de la situació de partida i les necessitats actuals i futures del Mercat Municipal de Mutxamel, que va determinar les inversions i les necessitats a desenvolupar en aquest, i el Mix comercial per a aconseguir un funcionament viable.
El mercat en una acció de suport i reactivació del comerç local ha aconseguit ampliar el nombre de llocs de venda, permetent mantindre els comerciants situats en l’antic mercat que s’han traslladat al nou amb els seus llocs de pescateria, ultramarins- xarcuteria i fleca-pastisseria i ampliar el Mix comercial amb l’oferta de nous llocs destinats a nous comerciants com a Fruita seca i llepolies, cellers i begudes, flors i plantes, productes ecològics, km 0 i delicatesen, menjades per a portar, fruites, verdures i hortalisses. El mercat a més compta amb una zona de restauració i oci “El barecito”.
Previ a l’obertura del mercat, l’Ajuntament de Mutxamel va invertir en la millora d’equipaments de diferents zones del mercat municipal repercutint aquesta millora directament en l’activitat realitzada per cada comerciant i en serveis per al ciutadà. Es tracta d’equipament adquirit per a dotar:
• Una oficina destinada al “Encarregat/a del Mercat”. L’obertura d’aquesta oficina permet millorar la fluïdesa i l’eficiència de la gestió del mercat, amb una atenció personalitzada als propis comerciants allotjats en el mercat i al client consumidor. Es va invertir en la dotació de mobiliari i equipament del lloc de treball com a taula, calaixera i cadira d’oficina, així com d’un armari i penja-robes.
• Magatzem del mercat. Aquesta dependència està destinada al depòsit d’útils, productes i materials emprats per al funcionament i neteja del mercat, per la qual cosa s’ha dotat de prestatgeries metàl·liques.
• Serveis higiènics del mercat d’ús públic i dels comerciants, per a garantir l’accés, la seua funcionalitat i comoditat d’ús, per la qual cosa s’ha equipat dels accessoris necessaris.
• Equipament dels recorreguts interns (zona corredors) del mercat. Aquesta zona s’ha equipat amb quatre bancs per a seients d’espera, per a fer més còmoda l’estada en el mercat sobretot durant els períodes d’espera per a ser atesos. També s’ha equipat amb 12 papereres de reciclatge amb tres compartiments per a la recollida selectiva de residus, ja que el mercat és un lloc idoni per a fomentar hàbits amb el tractament que es done a l’eliminació de residus. Amb això el mercat disposa de punts de recollida selectiva de residus (orgànica, envasos, paper i cartó).
• Un altre mobiliari i equipament d’atracció comercial amb el qual s’ha dotat al mercat són l’adquisició de 20 carros-cistella de compra perquè faciliten als compradors l’implique de la compra durant la seua visita al mercat fins al seu vehicle estacionat en el pàrquing exterior del mercat.
• Per a garantir l’accés, la funcionalitat i comoditat a tota mena de persones i fomentar la visita al mercat de nous segments poblacionals, així com facilitar l’ús de la bicicleta i fomentar el seu ús en els desplaçaments al nou mercat, s’ha habilitat en el pàrquing del mercat municipal, una zona amb aparcabicis que inclou una estació de reparació de bicis, d’ús lliure i gratuït per al ciutadà.
Per a aconseguir finançament per a les inversions anteriors, l’Ajuntament de Mutxamel a través del Servei de Desenvolupament Local va concórrer a la subvenció convocada per la Directora General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç, consum i artesania per la qual es concedeixen ajudes directes a entitats locals valencianes per a l’exercici 2023 (CMMOAY), per despeses realitzades en actuacions de renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial. Aquesta inversió en concret ha ascendit a 13.824,78€, havent sigut finançada en un 90% per Conselleria gràcies a la la seua resolució favorable del conseller, per a la realització de les actuacions especificades.