Informació pública de l’expedient de Retaxació de Càrregues i Liquidació definitiva del PP de Millora Riodel. Acord JGL 06.05.21

Acord JGL 06.05.21 Informació pública (pdf)

Sentència TSJCV núm 43. 03.02.21 (pdf)

Sentència 255-19. 19.06.19 (pdf)

Acord ple 30.11.10 (pdf)

1. Liquidació 06.06.11 (pdf)

2. Memòria Compte liquidació 12.07.11 (pdf)

3. Documentació Complementària 20.10.11 (pdf)

4. Doc. Retaxació i Annex Sòls Extern. 22.06.12 (pdf)

5. Memòria Liquidació Definitiva i Retaxació Càrregues. 01.04.20. Execució Sentència (pdf)

6. Annex de Gestió Sòls Externs 03.07.20. Execució Sentència (pdf)

 

ACORD JGL 23.12.21 Resolució Al·legacions i aprovació Liquidació definitiva i Retaxació de càrregues del P.P de Millora Riodel i Memòria gestió de sòls externs

Acord JGL 23.12.21 (pdf)

Annex I (pdf)

 

Correcció acorde JGL 23.12.21 incorporant Annex I compte de liquidació definitiva i retaxació de càrregues del PP de millora Riodel

Correcció Acord JGL 23.12.21 (pdf)

Resolució Recursos de Reposició enfront dels Acords Aprovació liquidació definitiva – Retaxació de càrregues del Pla Parcial de Millora Riodel i Memòria gestió de sòls externs-, adoptats per la Junta de Govern Local.

Certificat JGL 21.07.22 (pdf)

 

 

Anuncio