Sanitat

Llicències

Llicència animals potencialmente perillosos

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA per a l’OBTENCIÓ/RENOVACIÓ de Llicència Municipal per a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, d’acord amb la Llei 50/1999, 23 de desembre sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, el Decret 145/2000, 26 de setembre del Consell i l’Ordenança Municipal sobre la mateixa matèria.

  • SOL·LICITUD de Llicència Municipal per a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. Sol·licitud (pdf)
  • Fotocòpia de document identificatiu del sol·licitant (D.N.I., N.I.E, passaport).
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE emplenada per totes dues cares. Declaració Responsable (pdf)
  • CERTIFICAT APTITUD PSICOLÒGICA expedit per centre autoritzat.
  • Aportació de certificat d’ANTECEDENTS PENALS o en defecte d’això autorització per a sol·licitar-ho en nom d’interessat. Certificat Antecedents Penals (pdf)
  • SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL, en vigor, en el qual s’identifique clarament a l’animal assegurat.
  • Documentació sanitària de l’animal (cartilla sanitària).