Participació Ciutadana

Subvencions ciutadania

CONVOCATÒRIA I BASES SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2024

Objecte de la convocatòria:

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en els àmbits de la participació i acció comunitària descrits en la Base Tercera.

Ayudas