Gestió Financera i Pressupostària

Pressupostos

Pressupost Municipal

Modificacions pressupostàries

Despeses de personal

(artc. 17f GVA)

Despeses de Publicitat Institucional

Endeutament