Zones de flora i fauna del terme municipal de Mutxamel

T'interessa

Zona d’especial protecció per a les aus

Informació sobre la ZEPA de Mutxamel (pdf)

 


Bec de l´Àguila

Informació del Bec de l´Àguila (pdf)

Mapa de localització del Bec de l´Àguila (jpg)

 


Microrreserva Bec de l´Águila
Informació sobre la reserva de flora declarada per la Generalitat Valenciana en la serra del Bec de l´Àguila, a Mutxamel.

ORDE de la Generalitat Valenciana per la qual es declara la microrreserva (pdf)

Vella lucentina (pdf) Este és el nom d´una espècie vegetal endèmica que habita en el Bec de l´Àguila i que ha motivat la declaració de la microreserva de flora.

 


Riu Sec (Motnegre)

Informació del Riu Sec (pdf)