Una subvenció de l’IVACE permet a l’Ajuntament de Mutxamel escometre el projecte de millora i modernització del Parc Industrial Riodel

Finalitzades les actuacions en matèria de la modernització, senyalística, seguretat i les zones verdes gràcies a la inversió pública de 171.000 euros

L’Ajuntament de Mutxamel, a través de la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic que dirigeix l’edil Antonio Sola, conscient de la importància dels polígons industrials com a enclavaments estratègics per a l’atracció d’empreses i generació d’ocupació, ha impulsat la realització de quatre actuacions que configuren el projecte de millora i modernització del Parc Industrial Riodel, executades al llarg de 2022.

Aquest projecte va ser enviat per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament de Mutxamel a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a concórrer a la convocatòria ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022. Una proposta que va rebre una subvenció de 133.457,24 euros, concedida per l’IVACE a l’Ajuntament de Mutxamel amb la qual s’ha pogut finançar el 78% del cost total de les actuacions realitzades i vinculades al projecte subvencionat, per la qual cosa la inversió pública total al Parc Industrial Riodel ha sigut de 170.800,12 euros.

El Parc industrial Riodel 2022 té amb una superfície pròxima a 350.000 metres quadrats i està situat al costat de la carretera que uneix Mutxamel amb Xixona. El projecte de millora i modernització s’ha centrat en l’execució de quatre actuacions, amb la finalitat de:

• Donar una coherència i unitat al conjunt del polígon industrial sota unes característiques similars en vials perimetrals principals i rotondes d’accés, així com en les vies principals de la població, per a dirigir el trànsit del trànsit i d’individus objectius cap a la zona del Parc Industrial Riodel.

• Promocionar el conjunt d’empreses allotjades en Parc Industrial Riodel i atraure noves empreses al municipi que amplien l’oferta laboral d’aquest.

• Augmentar la seguretat del Parc Industrial Riodel.

• Millorar i regenerar zones verdes existents al Parc Industrial.

En opinió del regidor de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Antonio Sola, impulsor d’aquesta actuació al parc Riodel, “des de 2009 que es va construir Riodel no s’havien realitzat obres de millora en aquest parc industrial. Hui dia, més de 25 empreses realitzen la seua activitat en aqueix polígon, convertit en un focus d’atracció permanent d’indústries capdavanteres en diversos sectors econòmics. Està demostrat que Riodel és un pol d’atracció per a moltes empreses, on poden implantar-se i generar activitat econòmica i, per tant, ocupació”, ha afegit l’edil. Per a Sola, les actuacions realitzades “permeten dotar al parc una imatge molt més accessible, moderna i segura”, ha destacat Antonio Sola.

Actuacions realitzades

Les quatre actuacions realitzades han estat dirigides cap a quatre eixos: seguretat, zones verdes, modernització i senyalització.

1.Seguretat

Vigilància a través de circuit tancat de televisió (CCTV), connectat a la Policia Local de Mutxamel. Les cambres permeten l’obtenció d’informació sobre l’entrada i eixida de vehicles de la zona industrial de *Riodel, que proporcione coneixements en temps real sobre els fluxos de trànsit, aforaments, horaris i possibles punts més conflictius pel que fa tant a la possible sinistralitat com a l’ús adequat de les vies de circulació.

S’han instal·lat 8 càmares en 5 punts estratègics del P.I Riodel, amb l’objectiu de captar a tots els vehicles que utilitzen els accessos al parc industrial, així com la vigilància de les seues principals vies de circulació.

En concret, hi ha 2 unitats de cambres Ptz (panorama, inclinació i zoom), càmeres de context amb zoom i 360° d’orientació controlada des de la central de Policia Local de Mutxamel; 3 unitats de cambra de digitalització (lectura) de matrícules; i 3 unitats de cambra de context o ambient.

Aquestes camares s’han instal·lat en les rotondes d’accés al Parc Industrial Riodell des de la CV-800 i en les rotondes d’intersecció entre carrers situats a l’interior del PI Riodel.

2.Eina web

Creació d’una eina web amb informació del Parc Industrial Riodel accessible des d’internet i independent de la web de l’Ajuntament dissenyada de manera còmoda i accessible, que inclou informació general del parc industrial com: descripció, ubicació, pla del polígon, comunicació del polígon amb les principals xarxes de distribució, accessibilitat, serveis… i un directori amb totes les empreses que hi ha en el polígon, amb la finalitat de facilitar l’accés a la ciutadania, que les empreses compten amb major visibilitat i contribuir a l’atracció de noves empreses al municipi.

Una plataforma virtual que pretén posar en valor, donar visibilitat al Parc Industrial Riodel, a les empreses presents en ell i ajudar a l’atracció de noves empreses, de manera que augmente el percentatge d’ocupació del polígon.

L’adreça de la nova web és: https://pindustrialriodel.mutxamel.org/

3.Senyalització vertical del P.I. Riodel i identificació de carrers

Amb aquesta actuació, es dona solució al problema de la falta de senyalització de Parc Industrial Riodel, mitjançant la instal·lació i millora de la senyalística viària del complex, amb característiques similars en els vials i rotondes d’accés per a dirigir al tràfic i les persones cap al parc aconseguir un augment de l’activitat i la implementació de noves empreses.

Les instal·lacions realitzades han sigut les següents:

• Un monòlit identificador principal 120x80x800 cm, col·locat en l’accés al PI *Riodel (distintiu a llarga distància des de CV-800)

• Un directori general d’empreses del P.I. Riodel amb pla d’ubicació, de 400×300 cm. Col·locat en vial principal de distribució de parcel·les, després de la rotonda principal, amb l’objectiu d’informar sobre les empreses allotjades al parc industrial i la ubicació d’aquestes.

• 31 pals indicadors de carrers, formats per pals d’alumini de 80 mm de diàmetre, amb retolació a doble cara en vinil per a exterior. Estan instal·lats en els diferents carrers del polígon, amb l’objectiu d’informar i dirigir al trànsit.

• Tres safates o fletxes direccionals de 145×35 cm amb el nom del parc i indicatius direccionals. Tres unitats, col·locades en CV-800, amb l’objectiu de dirigir fàcilment al trànsit cap a la localització del P.I. Riodel.

• Un monòlit identificador direccional, de dimensions 100x20x200 cm, amb l’objectiu de destacar i dirigir fàcilment cap a la localització del P.I. Riodel.

4.Millora de zones verdes. Regeneració paisatgística i ambiental

L’actuació per a la regeneració paisatgística i ambiental del Parc Industrial Riodel s’ha centrat en la intervenció dels cinc trams que constitueixen la mitjana central del polígon, les tres glorietes de menor grandària posicionades en línia amb la mitjana central i la zona verda que es troba més al nord formada per dos parterres de grava.

En aqueixes zones s’han fet treball de rebuig, desbrossament i refinament de terrenys, col·locació de gespa artificial, estés de grava, plantació d’arbratge i massissos de plantes, instal·lació de canonades de degoteig i col·locació de mobiliari urbà, bancs i papereres. Aquesta intervenció ha permés millorar tant els recorreguts com zones estanciales, augmentar i millorar els elements vegetals amb la consegüent millora en la qualitat paisatgística d’aquests.