Plaça/Lloc de treball:

SAD

Convocatòria i bases procés selectiu per a l’accés a quatre places d’auxiliar del servei d’ajuda a domicili.

 Edicte convocatòria i bases [publicat 11/08/2022]

 Publicació BOE

Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 11/08/2022]

Termini de presentació d’instàncies del 12 d’Agost al 26 d’Agost de 2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Selecció de Personal” triar el tràmit “PROCÉS SELECTIU *ESTABILIZACION PER CONCURS”

IMPORTANT LLEGIR ELS ANNEXOS

ANNEX I DOCUMENT D’AUTOBAREMACIÓ

ANNEX II INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

 Edicte llista provisional admesos i exclosos 4 places SAD. [publicat en web Ayuntamiento 24/10/2022]

Disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província (del 25 al 31 d’octubre de 2022), per a esmenar defectes i presentació de reclamacions que consideren oportunes.

 Edicte llista definitiva.

 Edicte resultat baremació.

 Edicte resultats finals.

Núm Places:
4
Tipus:
Estabilització
Torn:
Lliure
Forma d'accés:
Concurs
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
Finalitzat