Plaça/Lloc de treball:

INSPECTOR POLICIA LOCAL

Convocatòria del procès selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Inspector o Inspectora de la Policia Local.

 Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020]

 Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020]

 Llista admesos i exclosos (pdf) [publicat: 26/03/2021]

 Edicte acumulació plaça Inspector de Policia Local OEP 2018 a OEP 2023 (pdf) [publicat: 26/06/2023]

 Edicte llista definitiva, tribunal y data primera prova (pdf) [publicat en tabló d’anuncis de la sede: 12/07/2023]

 ACTA 1 Procés Selectiu per a dues places d’Inspector de Policia Local (pdf) [publicat: 26/09/2023]

 ACTA 2 Procés Selectiu per a dues places d’Inspector de Policia Local (pdf) [publicat: 26/09/2023]

 Data prova psicotècnica Inspector de Policia Local (pdf) [publicat: 13/10/2023]

 Ajornament prova psicotècnica Inspector de Policía Local (pdf) [publicat: 20/10/2023]

 Edicte resultats proves físiques Procés selectiu dues places Inspector de Policía (pdf) [publicado: 24/10/2023]

 Data prova psicotècnica i designació assesor (pdf) [publicat: 21/11/2023]

Convocatòria obertura de sobres de la prova psicotècnica [publicat: 13/12/2023]

Edicte resultats prova psicotècnica [publicat 15/12/2023]

Edicte rectificació prova psicotècnica obertura sobres
Resultat després d’al·legacions prova psicotècnica- Inspector/a Policia Local [publicat 17/01/2024] Edicte data primer exercici fase oposición [publicat 01/02/2024] Edicte resultat tipus test amb codis [publicat 14/03/2024]

Edicte resultat obertura sobres prova tipus test [publicat 20/03/2024]

Convocatòria segon exercici 3 d’abril [publicat 25/03/2024]

Resultat segon exercici amb codis prova Inspector Policia Local [publicat 04/04/2024]

Edicte resultat i convocatòria tercer exercici [publicat 09/04/2024]

Edicte resultat prova valencià amb codis [publicat 16/04/2024]

Acta resultat Valencià i assistència prova mèdica [publicat 16/05/2024]

Resultat reconeixement mèdic i valoració mèrits [publicat 16/05/2024]

Núm Places:
2
Tipus:
Funcionari de Carrera
Torn:
Lliure
Forma d'accés:
Concurs / Oposició
Instàncies:
Finalitzat
Estat:
En tramitació